Coffee Shop Website

Banner Coffee Shop Design

Project:

UI Design

Category:

Coffee Shop / Delivery

Type of website:

Landing Page

ผลงานออกแบบเว็บไซต์สำหรับธุรกิจร้านกาแฟ หรือ Coffee Shop โดยเน้นที่ความสะดวกในการสั่งออเดอร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อผ่าน Application ของร้านได้อีกหนึ่งช่องทาง มีบริการจัดส่งแบบ delivery และการสั่งและชำระเงินล่วงหน้าผ่านทาง App ก่อนแวะเข้าไปรับสินค้าที่ร้านตาม Location ที่ลูกค้าเลือก

UI DESIGN

UI Design - Coffee Shop website

Prototype

UI Design - Coffee Shop website
UI Design - Coffee Shop website